Foley Accu-Pro 672/673

Den nederste bladslipe. Enkel montering av knivbjelken. Mekanisk folding innretting støtte forbereder for enkel montering av elektromagneter.

Beskrivelse

Backup-batteri funksjonen sikrer deg nok strøm i tilfelle strømbrudd . Innebygget i kjølesystemet for en effektiv kjøling.