Varsling – når du mistenker eller har informasjon om kritikkverdige forhold.

 

Hva er varsling?

Varsling i arbeidslivet er når en person rapporterer om kritikkverdige forhold i en bedrift. Med kritikkverdige forhold regnes forhold som er i strid med

  • lover og regler (rettsregler)
  • skriftlige etiske retningslinjer i virksomheten
  • etiske normer som det er bred tilslutning i samfunnet

Vær oppmerksom på at dette ikke gjelder enkeltsaker men alvorlige uregelmessigheter som er av allmenn interesse.

Hva kan du varsle om?

  • Økonomisk kriminalitet som bestikkelser, tyveri. bedrageri og forfalskning, regnskapsforbrytelser og andre brudd på regnskaps- og skattelovgivningen.
  • Andre alvorlige uregelmessigheter som påvirker Hakos viktige interesser eller enkeltpersoners liv og helse, for eksempel alvorlig miljøkriminalitet, store mangler i sikkerheten på en arbeidsplass og svært alvorlige former for diskriminering og trakassering.

Hvem kan varsle om kritikkverdige forhold til Hako Ground & Garden?

I tillegg til ansatte ved Hako Ground & Garden, er andre også omfattet av vernet i varslerloven. Det kan være arbeidssøkere, lærlinger, konsulenter eller andre som har fått informasjon om Hako Ground & Garden i arbeidsrelatert sammenheng.

Annet:

  • Tjenesten er via en upartisk ekstern part.
  • Varsleren kan aldri personlig rammes av en melding.
  • Varsling kan gjøres på engelsk eller tysk.
  • Varsleren kan være anonym om ønskelig.

Slik gjør du for å varsle:

Kontaktinformasjon til ekstern part er:

Dr Christoph Schork, advokat.
Heuking Kühn Lüer Wojtek
z. Hd. Dr Christoph Schork
Magnusstraße 13, D-50672 Köln

Retningslinjer ved varsling

Les om våre retningslinjer ved varsling her.