Toro HoverPro 450

Toros sveveklipper er perfekt for å klippe ømtålige og utilgjengelige
områder, f.eks rundt blomsterbed og i skråninger.
Storebror HoverPro 450 har en større klippebredde, samt en
litt sterkere Honda motor. Som tilbehør finnes bl a transporthjul og
forlenger til håndtaket.

Beskrivelse

Tileggsutstyr: Klippesats for høyere klippehøyde, transporthjul, forlenger til håndtak.

Produktblad

ToroHoverPro45002612

Film

Samlingsbrosjyre

20-207-NO_SFG_broc