Toro Hover Pro 400

Toros sveveklipper er perfekt for å klippe ømtålige og utilgjengelige
områder, f.eks rundt blomsterbed og i skråninger. Toro HoverPro 400
er utstyrt med nylon-tråd, og har en klippebredde på 40 cm.

Beskrivelse

Tileggsutstyr: Klippesats for høyere klippehøyde.

Produktblad

ToroHoverPro400-02615

Film

https://www.youtube.com/watch?v=plHVt6gqQg8